I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

KENYA. Na­tio­nellt val i Kenya.

SYDAFRIKA. För­tro­en­de­om­röst­ning om pre­si­dent Jacob Zu­ma, ledare för Anc-par­ti­et.

LEDARE I RIKSDAGSGRUPPEN. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na väl­jer ny grupple­da­re i riks­da­gen.

SOMMARPRAT. Po­lis­kom­mis­sa­rie Anders Gö­ran­zon som­marpra­tar i P1.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.