Plu­ra hyl­lar Cor­ne­lis Vre­eswijk

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Den 8 augusti skulle tru­ba­du­ren Cor­ne­lis Vre­eswijk ha fyllt 80 år. Plu­ra Jons­son hyl­lar ho­nom i ”Allsång på Skan­sen”.

Plu­ra har en spe­ci­ell re­la­tion till Cor­ne­lis Vre­eswijk, eftersom Eld­kvarn fick en hit med sin roc­ki­ga tolk­ning av lå­ten ”Som­li­ga går med tra­si­ga skor” 1988.

– Jag tror att han skulle ha gil­lat vår ver­sion, det hop­pas jag. Han bryd­de sig in­te så myc­ket om vad and­ra gjor­de med hans mu­sik. Han gjor­de si­na in­spel­ning­ar, se­dan över­lät han till and­ra att mixt­ra med mu­si­ken.

Cor­ne­lis har fun­nits med Plu­ra länge.

– Min sto­ra­sys­ter var ti­digt ute med att kö­pa hans ski­vor. Jag såg ho­nom för förs­ta gång­en när han ha­de sla­git ige­nom. Jag har för­stås lyss­nat på al­la hans ski­vor många gång­er. Det är fan­tas­tiskt att en hol­län­da­re be­härs­ka­de svens­ka språ­ket så som han gjor­de, sä­ger Plu­ra. Emi­lie Tör­nqvist

Fo­to: Jan­ne Da­ni­els­son/svt

Plu­ra hyl­lar vis­sång­a­ren Cor­ne­lis Vre­eswijk i ”Allsång på Skan­sen”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.