Po­lis­chef om att stäv­ja kri­mi­na­li­tet

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Anders Gö­ran­zon är chef för po­li­sens sär­skil­da in­sats ”Fe­nix” som rik­tas mot tung brotts­lig­het i Jär­va­om­rå­det. Han be­rät­tar om sin bak­grund och si­na driv­kraf­ter i ”Som­mar i P1”. P1 13.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.