Ung­häst­lopp

Hallands Nyheter - - Sporten -

Ons­dag 9 au­gusti. Spel­stopp: 19.20 Det hand­lar till stor del om ung­häst­lopp på V86 den­na vec­ka. Om­gång­en av­görs åter en­dast på Sol­val­la och om­sätt­nings­siff­ror­na ver­kar in­te bli säm­re av att om­gång­en körs på en ba­na och tar li­te läng­re tid. Det ta­lar för att man per­ma­nent ska kö­ra V86 på en ba­na, och då all­ra helst på Sol­val­la. Det vo­re ett lyft för spor­ten. Om­gång­en hål­ler hög klass och den sto­ra Kri­te­ri­efa­vo­ri­ten, obe­seg­ra­de Co­in Per­du, (V86-3) blir om­gång­ens sto­ra fa­vo­rit. Som han sett ut vid seg­rar­na i år är det svårt att spe­ku­le­ra i för­lust. Om­gång­ens and­raspik blir 3-åri­ga He­vin Bo­ko (V86-5).

FAK­TA OM BANORNA

Sol­val­la: Upp­lopp 196 m

VEC­KANS NYCKLAR

7 Co­in Per­du (V86-3) har in­te för­lo­rat än­nu på nio star­ter. Se­nast vann han E3-fi­na­len från ut­vän­digt le­da­ren och han såg läc­ker ut. Han blir vin­na­re på nytt, gi­ven spik på V86-sy­ste­met. SPIK

4 Vin­cent Cha­se (V86-2) har in­te vun­nit än­nu men han blir allt bätt­re. Han är start­snabb och har bra lä­ge. 1 Glo­bal Trust, 6 Disco Vo­lan­te och 8 Uret(v86-7)är al­la rik­tigt fi­na häs­tar med Der­by­am­bi­tio­ner. Nå­gon av dem bör vin­na det­ta lopp.

DRAG LÅS

SYSTEMFÖRSLAGEN

STO­RA SY­STE­MET 720 kro­nor/2880 ra­der V86-1: 1, 4,5 ,7. Res: 8-2 V86-2: 2, 3, 4, 10. Res: 12-8 V86-3: 7 Co­in Per­du. Res: 4-9 V86-4: 6, 7, 9. Res: 1-3 V86-5: 7 He­vin Bo­ko. Res: 5-1 V86-6: 3, 6, 7, 11, 13. Res: 4-2 V86-7: 1, 6, 8. Res: 11-10 V86-8: 3, 7, 8, 10. Res: 1-6

LIL­LA SY­STE­MET V86-1: 1, 5. Res: 7-9 V86-2: 3, 4. Res: 2-10 V86-3: 7 Co­in Per­du. Res: 4-9 V86-4: 7, 9. Res: 6-1 V86-5: 7 He­vin Bo­ko. Res: 5-1 V86-6: 3, 6, 7, 11, 13. Res: 4-2 V86-7: 1, 6, 8. Res: 11-10 V86-8: 3, 7, 8, 10. Res: 1-6

120 kro­nor/480 ra­der RANK: 1-5-7-4-2-6-3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.