Fak­ta:

Raps

Hallands Nyheter - - Nyheter -

* Rap­s­od­ling­en do­mi­ne­rar od­ling­en av ol­je­väx­ter där höst­raps är den van­li­gas­te grö­dan. * Det är en ettå­rig, 0,6–1,5m hög ört med blågrö­na, ka­la blad. Blom­mor­na (som blom­mar i ju­ni) är gu­la, 15–25 mm vida och sit­ter i topp­ställ­da kla­sar. * Ur raps­frön ut­vinns raps­ol­ja ge­nom press­ning el­ler ex­trak­tion. Ol­jan raf­fi­ne­ras och i vis­sa fall hyd­re­ras för an­vänd­ning främst in­om livs­me­del som mar­ga­rin, mat­ol­ja och spe­ci­al­fet­ter.

Käl­la: JORDBRUKSVERKET OCH NE Bil­der: ALINE LESSNER

LASS. Frö­na som blir till ol­ja för­äd­las i Karls­hamn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.