Fak­ta: In­ter­na­tio­nal Stre­et Mar­ket

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* Har fun­nits i Sve­ri­ge i åt­ta år och be­sö­ker i år 28 svens­ka stä­der mel­lan april och ok­to­ber. Drygt 30 ut­stäl­la­re från 15 oli­ka län­der finns på plats och er­bju­der ett stort ut­bud av fram­för allt oli­ka sor­ters mat. Men även li­te an­nat. * Det är and­ra året i rad som den kom­mer till Fal­ken­berg och på­går ons­dag-lör­dag 9-12/8. För­ra året var man på Råd­hustor­get men i år har eve­ne­mang­et flyt­tats till Stor­tor­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.