Ga­let­te med hal­lon och per­si­kor

Hallands Nyheter - - Mat -

Su­perb des­sert ef­ter kräf­tor­na. FÖR 6-8 PORTIONER, 1 TIM­ME + 90 MI­NU­TER I KYL

Deg:

125 g kyl­skåpskallt smör 2 1/2 dl ve­te­mjöl 1/2 tsk salt 2 tsk strö­soc­ker 2 1/2 msk is­kallt vat­ten

Fyll­ning:

3 mog­na per­si­kor, i klyf­tor 1 tsk ci­tronsaft 1/2 dl strö­soc­ker 3 msk mai­ze­na 1 li­ten ny­pa salt ev. 2 msk po­len­tagryn 250 g hal­lon 1 ägg, upp­vis­pat 25 g man­del­spån Skär smö­ret i tär­ning­ar. Mixa med mjöl, salt och soc­ker i mat­be­re­da­re i 5 se­kun­der till en smu­lig bland­ning. Till­sätt vat­ten och ar­be­ta snabbt ihop. Låt vi­la i ky­len i 1 tim­me. Lägg per­si­ko­klyf­tor­na i en bun­ke. Pres­sa över ci­tronsaft. Rör ihop soc­ker, mai­ze­na och salt och blan­da för­sik­tigt med fruk­ten. Kav­la ut de­gen på bak­plåts­pap­per till en hyf­sat rund cir­kel, cir­ka 3 mil­li­me­ter tjock. Ställ in i ky­len i 30 mi­nu­ter. Strö gär­na över po­len­tagryn. För­de­la fruk­ten i mit­ten, strö över hal­lo­nen och läm­na cir­ka 3-4 cen­ti­me­ter run­tom. Vik in kan­ter­na, pens­la med ägg och strö över man­del­spån. Gräd­da i mit­ten av ug­nen i 200 gra­der i cir­ka 25-30 mi­nu­ter el­ler tills kan­ter­na fått fin färg och fyll­ning­en är här­ligt bubb­lig. Låt sval­na och ser­ve­ra med va­nilj­glass.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.