Op­po­si­tio­nen: Val­re­sul­ta­tet fel

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

KENYA. Kon­flik­ten djup­nar i Kenya. Den op­po­si­tio­nel­la al­li­an­sen Na­sa häv­dar att det finns be­vis för att Rai­la Odinga vann va­let och krä­ver att han ut­nämns till pre­si­dent. Odinga har ti­di­ga­re kom­mit med fus­kan­kla­gel­ser, som ut­löst våld­sam­ma pro­tes­ter och som hit­tills re­sul­te­rat i minst fy­ra dö­da. Val­myn­dig­he­ten i Kenya har be­kräf­tat att man ut­satts för ett in­trångs­för­sök från hac­ka­re, men att at­tac­ken ska ha miss­lyc­kats.

När 97 pro­cent av rös­ter­na räk­nats ha­de Keny­at­ta fått 54,3 pro­cent mot 44,8 för Odinga. (Tt-afp-reu­ters)

FOTO: KHALIL SENOSI/AP

Pro­te­ste­ran­de män­ni­skor bygg­de bar­ri­ka­der och sat­te eld på bildäck ef­ter an­kla­gel­ser­na om val­fusk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.