Brist på kräf­tor ef­ter kall vår

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

MAT. Den kal­la våren har ställt till i Sve­ri­ge. Frost­nät­ter har fru­sit sön­der blom­mor på bå­de blå­bärs­ris och äp­pel­träd och nu kan det även bli brist på kräf­tor. Kräft­fis­ket är ovan­ligt sent, vil­ket kan på­ver­ka till­gång­en och pri­set, rap­por­te­rar SVT Uppsa­la. Den kal­la våren har lett till att ho­nor­nas öms­ning av skal bli­vit ovan­ligt sen.

– När de öm­sar skal kry­per de un­dan och göm­mer sig un­der ste­nar. Då kry­per de in­te in i någ­ra bu­rar, sä­ger Ulf Lin­dqvist, vd för kon­sult­fö­re­ta­get Na­tur­vat­ten till SVT. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.