DET HÄN­DE DÅ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 35 år se­dan, 1982, be­gär­de pro­fes­sor As­sar

ut­trä­de ur So­ci­al­de­mo­kra­ter­na. Lind­beck, som var en av Sve­ri­ges mest kän­da na­tio­na­le­ko­no­mer, mo­ti­ve­ra­de be­slu­tet med att han in­te kun­de ac­cep­te­ra par­ti­ets för­slag om de kon­tro­ver­si­el­la lön­ta­gar­fon­der­na. Des­sa skul­le en­ligt pro­fes­sorn för­änd­ra det eko­no­mis­ka sy­ste­met och sät­ta mark­nads­e­ko­no­min ur spel. * För 50 år se­dan, 1967, lyc­ka­des tre in­ter­ner rym­ma från Kum­la­fäng­el­set. Det var förs­ta gång­en som in­tag­na lyc­kats ta sig ut ur fäng­el­set som ti­di­ga­re an­setts som helt rym­nings­sä­kert.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.