Mu­a­mer Tan­ko­vic klar för Ham­mar­by

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL: Ham­mar­by har gjort klart med U21-lands­lags­spe­la­ren Mu­a­mer Tan­ko­vic.”mu­a­mer är en väl­digt eta­ble­rad spe­la­re med myc­ket på sitt CV trots att han ba­ra är 22 år, och kan bi­dra stort till vår of­fen­siv, bå­de på kort och på lång sikt. Vi ser ho­nom främst som ett for­ward­sal­ter­na­tiv, även om han kan spe­la på al­la of­fen­si­va po­si­tio­ner. Vi är väl­digt stol­ta och gla­da över att han vill kom­ma till Ham­mar­by”, sä­ger sport­che­fen Jesper Jans­son till klub­bens webb­plats.

Tan­ko­vic, som spe­lat 16 mat­cher för U21-lands­la­get och även spe­lat en A-lands­kamp och i U23-lands­la­get i OS, läm­na­de Ful­ham för AZ Alk­maar 2014 och har där spe­lat 58 mat­cher och gjort tio mål.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.