Is­ländsk lands­lags­man er­sät­ter Se­ad

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL: Halm­stad har gjort klart med en er­sät­ta­re till Se­ad Hak­sa­ba­no­vic som ny­li­gen läm­nat den all­svens­ka näs­tjum­bon för spel i West Ham i Pre­mi­er Le­a­gue.

Den 20-åri­ge is­länds­ke mitt­fäl­ta­ren Trygg­vi Hrafn Ha­ralds­son är klar för att skri­va på ett kon­trakt som lö­per över sä­song­en 2019.

– En spel­skick­lig, rör­lig, of­fen­siv spe­la­re med stor ut­veck­lings­po­ten­ti­al som kan spe­la bå­de centralt och på kan­ter­na som då i förs­ta hand är tänkt att fyl­la Se­ads (Hak­sa­ba­no­vic) po­si­tion, sä­ger Halm­stads ord­fö­ran­de To­ny Karls­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.