DA­GENS TVILLING

Hallands Nyheter - - Sporten -

Volste­ad (V75-1 bil­den) spet­sa­de från in­ner­spår på Ber­gå­ker och har bra chans att gö­ra det på nytt. Då han täv­lar på topp är han myc­ket svår att slå i led­ning­en. Han har bra chans att vinna det­ta. BBS Su­gar­light är knap­past nå­gon het se­ger­kan­di­dat men han är snabb ut och kan hit­ta ner i rygg le­da­ren. Där­i­från är tvil­ling­chan­sen god och det är ett vet­tigt lir.

Vi tyc­ker att

Hav­bergs Knight har bäst chans i Top 7-lop­pet. Han gjor­de ett väl­diggt bra lopp bakom Musc­le Hust­le se­nast. Nu är det bra spetschans och han ska dess­utom täv­la bar­fo­ta runt om. Han ha vun­nit V75 från led­ning ti­di­ga­re. Av de fy­ra som snur­ras bakom är

Joe Hoo Lee en ro­lig skräll

SY­STE­MET 1. 3 Hav­bergs Knight

2. 2, 4, 6, 8

3. 2, 4, 6, 8

4. 2, 4, 6, 8

5. 2, 4, 6, 8

6. 12 Båls­ta Pa­le­ma

7. 9 Se­et­hes­tar

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.