Se­le­na Go­mez i Woody Al­len-film

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

FILM: Popstjär­nan och skå­de­spe­lers­kan är klar för Woody näs­ta film. Ut­ö­ver Go­mez är även skå­de­spe­lar­na El­le Fan­ning och Ti­mot­hée Cha­la­met kla­ra för den än­nu obe­tit­la­de fil­men, skri­ver Hol­ly­wood Re­por­ter.

I öv­rigt är in­te myc­ket känt kring fil­men, pre­cis som det bru­kar va­ra in­för och un­der Al­lens in­spel­ning­ar. Hans se­nas­te film Café So­ci­e­ty ha­de pre­miär i fjol och i de­cem­ber i år går Won­der whe­el, med Ka­te Win­s­let i en av rol­ler­na, upp på bi­o­gra­fer­na. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.