Fak­ta:

Las Ketchup

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

* Den spans­ka grup­pen Las Ketchup be­stod till bör­jan av syst­rar­na Lucía, Lo­la och Pi­lar och se­na­re även Rocío.

* Syst­rar­na är dött­rar till fla­men­co­gi­tar­ris­ten Ju­an Muñoz som går un­der ar­tist­nam­net El To­ma­te, allt­så To­ma­ten. Al­la to­mat­re­fe­ren­ser som band­nam­net och de­bu­tal­bu­met Hi­jas del to­ma­te (To­mat­dött­rar­na) är så­le­des en hyll­ning till ho­nom.

* Las ketchup song gavs ut på spans­ka, por­tu­gi­sis­ka och spang­els­ka. Hi­ten låg et­ta på topp­lis­tor­na värl­den över, där­ibland Sve­ri­ge, Austra­li­en och Storbritannien.

* I dag har låten 18,6 mil­jo­ner ström­ning­ar på Spo­ti­fy.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.