Fot­gäng­a­re slä­pas ef­ter bi­lar

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■BROTT. Un­der den se­nas­te ti­den har tre iden­tis­ka fall där per­so­ner bli­vit slä­pa­de ef­ter bi­lar an­mälts i Mal­mö och Lund, rap­por­te­rar Syd­svens­kan.

Först stop­par bi­lis­ter­na fot­gäng­a­re och frå­gar om vägen – se­dan grep­par de tag i per­so­nens arm och slä­par den­ne längs mar­ken i 100 me­ter me­dan bi­len kör. Den se­nas­te an­mä­lan gäl­ler en man i 30-års­ål­dern som un­der ons­dags­mor­go­nen stop­pa­des i cen­tra­la Mal­mö.

– Jag upp­fat­tar det som att han del­vis lyc­kats springa med bi­len, sä­ger Mal­mö­po­li­sens Nils Nor­ling. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.