Tving­a­de mi­gran­ter i dö­den

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■JEMEN. Över 50 mi­gran­ter från So­ma­lia och Eti­o­pi­en tros ha drunk­nat när en män­ni­sko­smugg­la­re tving­a­de ned 120 per­so­ner i vatt­net från en båt ut­an­för Jemen, en­ligt In­ter­na­tio­nel­la mi­gra­tions­or­ga­ni­sa­tio­nen (IOM). De om­kom­na upp­ges ha va­rit i ton­å­ren. – Smugg­la­re knuf­fa­de med av­sikt ned mi­gran­ter­na i vatt­net ef­tersom de var räd­da för att gri­pas av myn­dig­he­ter­na när de när­ma­de sig kus­ten, sä­ger en ta­les­per­son från IOM.

Fö­re­trä­da­re för IOM har hit­tat 29 krop­par på stran­den i Shabwa­pro­vin­sen. (Tt-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.