Ovän­tat sam­ar­be­te i kal­la kri­get

Hallands Nyheter - - Tv guide -

”The man from U.N.C.L.E” är en ac­tionko­me­di från 2015 som byg­ger på en kult­för­kla­rad tv-se­rie från 1960-ta­let. Hand­ling­en ut­spe­lar sig 1963, mitt i kal­la kri­get. När ett in­ter­na­tio­nellt brotts­syn­di­kat kid­nap­par fors­ka­re för att fram­stäl­la eg­na kärn­va­pen slår sig Cia-agen­ten Na­po­le­on So­lo och Kgbspi­o­nen Il­lya Ku­ry­a­kin sam­man i en ohe­lig al­li­ans. I rol­ler­na ser vi skå­di­sar som Hen­ry Ca­vill, Ar­mie Ham­mer, Ali­cia Vi­kan­der och Hugh Grant. C MORE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.