What Ri­chard did

DRAMA

Hallands Nyheter - - Tv guide -

Ri­chard (Jack Rey­nor) har fram­ti­den ut­sta­kad. Han ska bör­ja på uni­ver­si­tet och är en lo­van­de id­rotts­man. Men en kväll hän­der nå­got som för­änd­rar allt. Fik­tiv sto­ry – men den ha­de kun­nat va­ra sann. (Ir­land, 2012) SVT2 21.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.