Fak­ta: Folk­parkss­ve­ri­ge

Hallands Nyheter - - Varberg -

* Folk­par­ker­na är ett svenskt fe­no­men. Den förs­ta an­la­des re­dan 1796 och följ­des av fest­plat­ser i en rad i oli­ka stä­der un­der 1800- och 1900-ta­lets början. Un­der de föl­jan­de fem­tio åren (kring 1900–1950) började folk­par­ker an­läg­gas även på lands­byg­den. * Från 1930-ta­let och fram­åt upp­träd­de många av ti­dens sto­ra svens­ka ar­tis­ter på folk­par­ker­na som ha­de öp­pet var­je lör­dag. Tur­ne­ran­det i folk­par­ker­na blev en tra­di­tion som var liv­ak­tig in på 1980-ta­let. Sto­ra are­nor tog där­ef­ter över mu­si­ke­ve­ne­mang och det var in­te läng­re li­ka van­ligt att tur­ne­ra i par­ker­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.