Man slog po­lis i an­sik­tet – åta­las

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: Två män åta­las nu för si­na hand­ling­ar en fest­kväll på klubb i Fal­ken­berg i början av de­cem­ber.

Bå­da män­nen har gjort mot­stånd då en ord­nings­vakt skul­le upp­rätt­hål­la ord­ning­en in­ne på en natt­klubb. De har krängt med krop­pen, för­sökt sli­ta sig loss, fäk­tat med ar­mar­na och, i det ena fal­let, knuf­fat till vak­ten.

Den ene av män­nen står även åta­lad för att sam­ma kväll ha sla­git till en po­lis i an­sik­tet på Råd­hustor­get, vil­ket ru­bri­ce­ras som våld mot tjäns­te­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.