En­sam­kom­man­de ger sig in­te

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

ASYLPOLITIK. Nät­ver­ket Ung i Sve­ri­ge, som de­mon­stre­rar på Med­bor­gar­plat­sen i Stock­holm med krav på att ut­vis­ning­ar­na till Af­gha­nis­tan ska stop­pas, mar­ke­ra­de i går sin stånd­punkt på en press­kon­fe­rens.

– Vi tän­ker in­te flyt­ta på oss in­nan ut­vis­ning­ar­na till Af­gha­nis­tan stop­pas, sä­ger ta­les­per­so­nen Fa­te­meh Kha­vari.

Nät­ver­ket rik­tar sig di­rekt till po­li­ti­ker­na och Mi­gra­tions­ver­ket.

– Af­gha­nis­tan är in­te sä­kert och i er egen rap­port står det att det kom­mer att för­säm­ras, sä­ger Kha­vari. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.