Nio dö­da i gäng­bråk i fäng­el­se

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■MEXIKO. Nio fång­ar har dö­dats vid gäng­bråk i ett fäng­el­se i den nord­li­ga mex­i­kans­ka del­sta­ten Ta­mauli­pas.

”Två grup­per av fång­ar har va­rit in­blan­da­de i brå­ket. Nio per­so­ner har dö­dats och två har ska­dats”, skri­ver lo­ka­la myn­dig­he­ter i ett ut­ta­lan­de.

Se­nast i ju­ni dö­da­des fle­ra po­li­ser vid ett upp­lopp på ett fäng­el­se i sam­ma del­stat. Upp­lopp och mord är van­li­ga i Mex­i­kos fäng­el­ser, som har sto­ra pro­blem med att tack­la gäng­vål­det. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.