Po­li­sen var­nar för bluff-sms

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■BROTT. Po­li­sen i Väs­ter­norr­land var­nar nu för ett nytt bluff-sms som är i om­lopp.

De se­nas­te da­gar­na har fle­ra per­so­ner fått ett sms med en länk som ser ut att va­ra från Tull­ver­ket, där mot­ta­ga­ren upp­ma­nas att skic­ka in ko­pia på pass och per­son­upp­gif­ter.

Av­sän­da­ren upp­ly­ser om att mot­ta­ga­rens per­son­upp­gif­ter el­ler pass an­vänts vid in­smugg­ling av di­ver­se för­bjud­na pre­pa­rat, nå­got som allt­så in­te stäm­mer. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.