I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■MEXIKO. Re­ge­rings­par­ti­et, PRI, hål­ler na­tio­nell sam­ling inför näs­ta års val.

■■GLOBALT. In­ter­na­tio­nel­la ung­doms­da­gen.

■■SSU­KUNGRESS. Fi­nans­mi­nis­ter Mag­da­le­na An­ders­son ta­lar på Ssu­kon­gres­sen.

■■SOMMARPRAT. Mu­si­kern och mu­sik­pe­da­go­gen Gul­lan Bor­ne­mark som­marpra­tar i P1.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.