Kon­su­ment­pa­ne­len

Hallands Nyheter - - Konsument -

Vikt: 1 kg

Pris: 149 kr (ex­tra­pris till och med 13/8)

An­gi­vet an­tal: 16-20 styc­ken och 26-36 stjär­tar

Ur­sprung: Ki­na

Köp­stäl­le: Coop Fo­rum

PLUS: Smak­mäs­sigt helt okej. Bra tugg­mot­stånd. He­la och fi­na.

MINUS: Testets mins­ta kräf­tor. Små hår­da klor, näs­tan omöj­li­ga att öpp­na.

ART: Procam­ba­rus clar­kii (Lou­i­si­ana­flod­kräf­ta). Vikt: 1 kg

Pris: 99 kr

An­gi­vet an­tal: Cir­ka 20 styc­ken

Ur­sprung: Spa­ni­en

Köp­stäl­le: Net­to

PLUS: Fast fin kon­si­stens på stjär­ten. God saft, en­ligt vis­sa.

MINUS: På tok för sal­ta. Sma­kar dy­igt, en­ligt vis­sa. Ona­tur­lig färg.

ART: Procam­ba­rus clar­kii (Lou­i­si­ana­flod­kräf­ta). Vikt: 1 kg

Pris: 149 kr

An­gi­vet an­tal: 20-22 styc­ken

Ur­sprung: Ki­na

Köp­stäl­le: Ica Maxi

PLUS: Bra kon­si­stens. God smak på klor­na.

MINUS: Mag­ra kräf­tor. Hårt skal. Svårska­la­de klor.

ART: Procam­ba­rus clar­kii (Lou­i­si­ana­flod­kräf­ta). Vikt: 700 g

Pris: 94,90 kr (135,57 kr/kg)

An­gi­vet an­tal: Cir­ka 10 styc­ken

Ur­sprung: Tur­ki­et

Köp­stäl­le: Wil­lys

PLUS: Fast kött. La­gom säl­ta.

MINUS: Torr, trå­kig klo. Ing­en ef­ter­smak. Luk­tar svagt av me­tall.

ART: Astacus lep­to­dactylus (tur­kisk smalklo­kräf­ta).

Vild­fång­a­de kräf­tor (Ull­mo)

Vikt: 1 kg

Pris: 129 kr

An­gi­vet an­tal: Cir­ka 16-22 styc­ken

Ur­sprung: Tur­ki­et

Köp­stäl­le: Coop Fo­rum

PLUS: Klor­na var saf­ti­gast. Lättska­la­de.

MINUS: För sal­ta. Mjukt skal. Li­te ”mjö­li­ga” i kon­si­sten­sen.

ART: Astacus lep­to­dactylus (tur­kisk smalklo­kräf­ta).

Bil­der: AN­NA VON BRÖMSSEN

FULL KONCENTRATION. An­ni­ka Lo­rens­son och He­le­na Eng­man (på den vänst­ra bil­den) tog sig an kräftorna till­sam­mans med bland and­ra Mikael Björs och An­ne­li Enor­son Larsson. – De ska va­ra sto­ra, an­nars tap­par jag tå­la­mo­det, sa An­ne­li.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.