DET HÄN­DE DÅ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 20 år se­dan, 1997, av­slö­ja­des att den be­röm­da mo­de­fir­man Hu­go Boss ha­de de­sig­nat tys­ka na­zis­ters bru­na och svar­ta uni­for­mer un­der and­ra världs­kri­get. Den ös­ter­ri­kis­ka tid­skrif­ten Pro­fil kom med av­slö­jan­det. Frans­ka och pols­ka fång­ar i de tys­ka döds­läg­ren ha­de tving­ats sy uni­for­mer­na. * För 45 år se­dan, 1972, med­de­la­de ut­ri­kes­de­par­te­men­tet i en kom­mu­niké, att Sve­ri­ge skul­le byg­ga sjuk­hus i Nord­vi­et­nam. Bi­stånds­peng­ar­na på 150 mil­jo­ner kro­nor var se­dan ti­di­ga­re av­sat­ta för bi­stånd till åter­upp­byg­gan­det ef­ter krigs­slu­tet. Nu omdis­po­ne­ra­des peng­ar­na, på grund av de in­ten­si­fi­e­ra­de ame­ri­kans­ka bomb­ning­ar­na i Nord­vi­et­nam.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.