Li­te om: Vik­tor Tor­kels­son

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* Ål­der: Fyl­ler 26 år en 3 september * Upp­växt: Mo­rup ut­an­för Fal­ken­berg * Bor: Stu­dent­bo­stad i Gö­te­borg * Gör: Vd på Chal­mers Tek­no­log­kon­sul­ter AB * Fa­milj: Mam­ma, pap­pa och en yng­re bror * In­tres­se: Um­gås med släkt och vän­ner, löp­ning

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.