12 AU­GUSTI

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

I dag har namns­dag. Nam­net kom­mer från det la­tins­ka cla­rus som be­ty­der klar, ski­nan­de, be­römd. Det kom hit på 1400-ta­let och blev un­der sent 1900-tal ex­tra po­pu­lärt. Om­kring 26000 per­so­ner he­ter Kla­ra, cir­ka 17000 kal­las så. Me­del­ål­dern för till­tals­nam­net Kla­ra är 19, och nam­net är num­mer 66 bland Sve­ri­ges van­li­gas­te kvin­no­namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.