Häc­ken vär­var me­ri­te­rad duo

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL: Häc­ken låg in­te på lat­si­dan un­der trans­fer­fönst­rets sista dag. Tvärtom.

Den all­svens­ka klub­ben har gjort klart med bå­de Mer­van Ce­lik och Mat­hi­as Rané­gie, med­de­lar la­get på sin webb­plats.

Mitt­fäl­ta­ren Ce­lik kom­mer när­mast från spel i tur­kis­ka Ak­hi­sarspor. Den Gais-fost­ra­de 27-åring­en har även hun­nit med spel i Rang­ers, Pe­sca­ra och Gen­cler­bir­li­gi. Hans kon­trakt med Häc­ken sträc­ker sig över tre och ett halvt år.

”Det känns myc­ket bra. Häc­ken är en klubb med am­bi­tio­ner och jag är en män­ni­ska som vill ta mig fram­åt. De är bra för mig att fort­sät­ta ut­veck­ling­en här och på sikt vin­na Sm-guld”, sä­ger Ce­lik till Häc­kens webb­plats.

Rané­gie, 33, har va­rit klubb­lös se­dan han läm­na­de Wat­ford i ju­ni. Un­der vå­ren var han ut­lå­nad till sin för­ra klubb Udi­ne­se, dock ut­an att få nå­gon spel­tid. 2016 var han i Djur­går­den, där det blev sex all­svens­ka mål. Mel­lan 2009–2011 spe­la­de han 81 mat­cher för Häc­ken och sva­ra­de för 36 full­träf­far.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.