Cal­le We­de föl­jer bror­san till Gais

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL: Cal­le We­de gör som sin bror An­ton och har skri­vit på för Gais.

Cal­le har haft en tung tid i Helsing­borg, se­dan knä­ska­dan i ju­li 2016, men kom till­ba­ka och hop­pa­de in i tre­mat­cher un­der som­ma­ren.

– Jag har trivts i HIF men be­höv­de en nytänd­ning, sä­ger Cal­le.

Sam­ti­digt kan Helsing­borg re­do­vi­sa en come­back: Da­ri­jan Bo­ja­nic läm­nar Ös­tersund och fot­boll­sall­svens­kan och åter­vän­der till HIF – klub­ben han lå­na­des ut från i de­cem­ber.

– Det är klart att jag kom­mer att sak­na spe­la­re och le­da­re. Jag har trivts i det här la­get se­dan dag ett, sä­ger Bo­ja­nic till osdsport.se.

22-åri­ge Bo­ja­nic, som ti­di­ga­re i kar­riä­ren spe­lat för Ös­ter och IFK Gö­te­borg, ha­de svårt att slå sig in i Ös­tersunds lag och no­te­ra­des ba­ra för fy­ra fram­trä­dan­den i all­svens­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.