Nytt världs­re­kord av Sa­rah Sjö­ström

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Hon har gjort det igen. Sa­rah Sjö­ström slog till med ett nytt världs­re­kord. Nu med ti­den 50,58 på 100 me­ter fri­sim. – Jag kan sim­ma un­der 50 se­kun­der, sä­ger hon.

Sa­rah Sjö­ström fort­sät­ter att ra­de­ra världs­re­kord i sim­bas­säng­er­na. Nu har hon put­sat sitt världs­re­kord i kort­ba­na på 100 me­ter fri­sim.

HON SLOG TILL med ti­den 50,58 i fi­na­len på di­stan­sen un­der världs­cup­sim­ning­ar­na i Eind­ho­ven. Det ti­di­ga­re världs­re­kor­det från Moskva för åt­ta dagar se­dan var 50,77, men det ut­plå­na­de hon nu allt­så med 19 hund­ra­de­lar.

– Jag är väl­digt glad. Jag kan sim­ma un­der 50 se­kun­der, kon­sta­te­ra­de hon i In­ter­na­tio­nel­la sim­för­bun­dets (Fi­na) tv-sänd­ning.

Pre­cis som i för­sö­ken di­stan­se­ra­de hon de ef­ter­föl­jan­de sim­mar­na un­der fi­na­len. Ner till tvåan – ne­der­länds­kan Ra­no­mi Kro­mowidjo­jo – blev av­stån­det 61 hund­ra­de­lar och till tre­an Ca­te Camp­bell var det över se­kun­den.

SJÖ­STRÖM FICK OCK­SÅ en mind­re re­vansch på ne­der­länds­kan ef­ter att ha bli­vit be­stu­len på världs­re­kor­det på 50 me­ter fritt, när världscupen var i Ber­lin.

Då nud­da­de Kro­mowidjo­jo kak­let på den nya världs­re­kord­ti­den 22,93. Sjö­ström var knappt sju hund­ra­de­lar bakom på 23,00, en ti­on­del snab­ba­re än det gam­la världs­re­kor­det.

Hon för­fo­gar över sju världs­re­kord: fy­ra i lång­ba­na och tre i kort­ba­na.

Bild: PET­TER ARVIDSON/ARKIV

OMÖJLIG. Sa­rah Sjö­ström kan helt en­kelt in­te slu­ta sät­ta världs­re­kord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.