Fredrik Samu­els­son bröt ti­o­kam­pen

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Tre gre­nar – se­dan sa­de fo­ten stopp. Fredrik Samu­els­son, 22, bröt Vm-ti­o­kam­pen. – Det var re­jäl smär­ta, sä­ger han.

Samu­els­son val­de att kli­va av inför gren fy­ra, höjd­hop­pet. Men smär­tor­na kän­de han av re­dan un­der den and­ra gre­nen, längd­hop­pet.

– Jag kän­de det un­der in­hopp- ning­en och se­dan blev det vär­re och vär­re för var­je hopp, sä­ger svens­ken ef­ter den av­brut­na Vm-de­bu­ten i Lon­don.

Kul­stöt­ning­en kun­de han ge­nom­fö­ra trots smär­tor­na, men när det var dags för höjd­hopp var det ba­ra att kas­ta in hand­du­ken.

– Förs­ta gång­en i li­vet jag bry­ter en ti­o­kamp. Al­la ti­o­kam­pa­re får va­ra med om att nol­la el­ler bry­ta nå­gon gång, men det är jäv­ligt trist när det sker i ens förs­ta VM, sä­ger Fredrik Samu­els­son, som ha­de ont i sam­ma ben när han tog sil­ver i U23EM ti­di­ga­re i som­mar.

– Det är möj­ligt att fo­ten var en ef­ter­re­ak­tion på de gre­jer­na.

Samu­els­son in­led­de ti­o­kam­pen med att springa 100 me­ter på 11,24. Ti­den, som kom i mot­vind på Olym­pi­a­sta­di­on, var 43 hund­ra­de­lar lång­sam­ma­re än i den personliga re­kord­se­ri­en. I längd­hop­pet fort­sat­te mot­vin­den och Samu­els­son nåd­de som längst 7,11 me­ter.

– Det är en tom­het. Just nu är sä­song­en ned­lagd, se­dan får vi se om det här blir bätt­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.