Skrea kri­ga­de för­gä­ves mot Lilla Träslöv

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL/DIV 4 HAL­LAND: Skrea IF föll tungt i mat­chen mot Lilla Träslövs FF som slu­ta­de 1-5(2-1). Och det är in­te rik­tigt Skre­as år den­na sä­song sä­ger trä­na­re Björn Samu­els­son.

– Vid förs­ta må­let för­sö­ker vi ren­sa bort bol­len som träf­far en mot­stån­da­re och in i mål. Re­dan då är det li­te gam­nac­kar. Vi kri­gar på men det är li­te myc­ket stol­pe ut, sa han ef­teråt.

Glenn Larsson i Lilla Träslövs var ef­teråt rik­tigt nöjd med he­la la­gets in­sats.

– Det är många som är bra i dag. Vi spe­lar bra i he­la 90 mi­nu­ter ock­så, det är in­te all­tid man gör. Al­la mål kom­mer ef­ter hårt ar­be­te, det är kul att se, sa han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.