Fak­ta:

Tor­björn Törnqvist

Hallands Nyheter - - Sporten -

Upp­vux­en ut­an­för Stock­holm. Gick eko­no­mi­lin­jen på Stock­holms uni­ver­si­tet. Har seg­lat stör­re de­len av sitt liv och se­dan snart 15 år se­dan även kapp­seg­lat. Ak­tu­ell med: Seg­lar till­sam­mans med Ar­te­mis i Rc44-tou­ren som just nu är i Marstrand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.