Bar­ce­lo­na–re­al Madrid

Hallands Nyheter - - Sporten -

Den se­na sön­dags­kväl­len bju­der på som­ma­rens and­ra El Clá­si­co när Bar­ce­lo­na tar emot Re­al Madrid i den spans­ka Su­per­cu­pen. Bar­ce­lo­na vann med 3-2 i Mi­a­mi i slu­tet av ju­li, men den här mat­chen lär få mer täv­lingska­rak­tär och ut­gö­ra en bätt­re mått­stock för vad Er­nesto Val­ver­de vill ut­rät­ta med sitt Bar­ce­lo­na. Re­al Madrid vann tisdagens eu­ro­pe­is­ka Su­per­cup mot Man­ches­ter Uni­ted och lär vil­ja fort­sät­ta vinnartren­den.

I mor­gon 21.45, Ka­nal 9

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.