Brighton–man­ches­ter Ci­ty

Hallands Nyheter - - Sporten -

Brighton gör en­tré i den eng­els­ka fot­bollspy­ra­mi­dens fin­rum ef­ter 34 års från­va­ro och ny­kom­ling­ar­na från syd­kus­ten kun­de knap­past ha fått en tuf­fa­re mot­stån­da­re. Pep Gu­ar­di­o­las de­but­sä­song i Eng­land slu­ta­de ti­tel­lös och med en tred­je­plats i Pre­mi­er Le­a­gue. Ci­ty har spen­de­rat stort un­der som­ma­ren och fått in tre hög­klas­si­ga yt­ter­bac­kar, en ny målvakt och en spän­nan­de kre­a­tör i Ber­nar­do Sil­va. Kra­ven är hög­re nu och Ci­ty är storfa­vo­ri­ter i den här pre­miä­ren. I dag 18.30, Via­sat Sport Pre­mi­um

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.