Newcast­le–tot­ten­ham

Hallands Nyheter - - Sporten -

Sett över de två se­nas­te sä­song­er­na finns det ing­et lag i Pre­mi­er Le­a­gue som ploc­kat så många po­äng, gjort så många mål och släppt in så få som Tot­ten­ham gjort, men Mau­ri­cio Pochet­ti­no har haft en fru­stre­ran­de som­mar trans­fer­mäs­sigt och står i skri­van­de stund ut­an ny­för­värv inför pre­miä­ren mot Ra­fa Be­ni­tez Newcast­le, som åter­vänt till Pre­mi­er Le­a­gue. Kan Spurs ta­lang­ful­la trupp fort­sät­ta de se­nas­te årens fram­gång­ar?

I mor­gon 14.30, Via­sat Sport Pre­mi­um

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.