20 fest­li­ga vi­ner till som­ma­rens sista dagar

Hallands Nyheter - - Dryck - MARIE OSKARSSON vin- och dry­kes­skri­bent

Au­gusti­mörk­ret sän­ker sig. Det är dags för sen­som­ma­rens fes­ter. Kräft­ka­las, väl­kom­men-till­ba­ka-till-stan-par­ty el­ler ba­ra en sista grill­kväll med kom­pi­sar­na på lan­det. Det finns många skäl att stäl­la till med fest. Här är någ­ra fest­fi­na dryc­ker till.

Bild: HASSE HOLMBERG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.