Åter­vän­der till gam­la min­nen

Hallands Nyheter - - Tvguide -

Se­ri­en hand­lar om en po­lis som blir om­pla­ce­rad och tving­as läm­na sin tjänst i Mi­a­mi för att flyt­ta till sin gam­la hemstad Lex­ing­ton, på lands­byg­den i Ken­tucky. Ray­lan Gi­vens (Ti­mot­hy Olyp­hant) är tuff, vi­ker sig in­te för nå­gon och tve­kar in­te att an­vän­da si­na eg­na me­to­der för att ski­pa rätt­vi­sa. När han tving­as åter­vän­da till si­na gam­la hemtrak­ter blir ing­et sig likt, och han blir ge­nast in­dra­gen i fall med gam­la be­kan­ta, bå­de vän­ner och fi­en­der. HBO NORDIC

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.