Rym­dä­ven­tyr om vik­tig stöld

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

”Ro­gue one: A star wars sto­ry” är den förs­ta ”Star Wars”-fil­men som in­te in­går i den of­fi­ci­el­la se­ri­en. Den ut­spe­lar sig nå­gon gång ef­ter ”Mörkrets hämnd” (epi­sod tre) och strax in­nan ”Ett nytt hopp” (epi­sod fy­ra). Spe­let ser ut att va­ra för­lo­rat för Re­bel­lal­li­an­sen när de får hö­ra om ett nytt su­per­va­pen, död­stjär­nan. Jyn (Fe­li­ci­ty Jo­nes) och en grupp fri­vil­li­ga re­bel­ler ger sig ut för att stjä­la rit­ning­ar­na till su­per­vap­net.

VIAPLAY

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.