Jo­celyn fruk­tar att hem­lig­het av­slö­jas

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

I sä­songs­av­slut­ning­en av ”Ja­mestown” kom­mer en ny grupp kvin­nor till ny­byg­gar­ko­lo­nin. Sam­ti­digt fruk­tar Jo­celyn (Na­o­mi Bat­t­rick) att hen­nes hem­lig­het ska av­slö­jas.

SVT1 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.