Jo­hans­son mis­sar res­ten av sä­song­en

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Erik Jo­hans­son är bor­ta för res­ten av sä­song­en. FC Kö­pen­hamns mitt­back ska­da­des i li­ga­mat­chen mot AC Hor­sens.

Ex-fff:aren har ska­dat kors­ban­det och blir bor­ta året ut. Det var i lör­da­gens match mot AC Hor­sens som Jo­hans­son fick en olyck­lig smäll och ef­ter lä­kar­un­der­sök­ning kom be­ske­det. Han mås­te ope­re­ras.

Ska­dan kom­mer olyck­ligt för FC Kö­pen­hamn som på tis­dag mö­ter Ka­ra­bach från Azer­bajdz­jan i den förs­ta av två kval­mat­cher till Cham­pi­ons Le­a­gue.

– Han har käm­pat hårt för att ta en stör­re roll i vårt för­svar den här sä­song­en, men nu får and­ra kli­va fram och ta Eriks plats, sä­ger FCK:S trä­na­re Stå­le Sol­bak­ken till klub­bens hem­si­da.

– Sam­ti­digt mås­te vi få in för­stärk­ning­ar nu när vi är i den här si­tu­a­tio­nen, fort­sät­ter han..

ERIK JO­HANS­SON LÄM­NA­DE Fal­ken­bergs FF 2011 och har se­dan dess re­pre­sen­te­rat Gais, Mal­mö FF och Gent in­nan han ham­na­de i FC Kö­pen­hamn.

EF­TER EM I Frank­ri­ke 2016 val­de Erik Jo­hans­son att tac­ka nej till lands­la­get.

– Jag kän­de mig gans­ka oin­spi­re­rad och trött på lands­lags­fot­boll. Jag tror jag mår bäst av att fo­ku­se­ra på klubb­la­get i stäl­let, jag har för­hopp­nings­vis någ­ra år kvar på min kar­riär, sa han då.

Men nu får det dans­ka mäs­tar­la­get kla­ra sig ut­an sin mitt­back, som kom till klub­ben 2016

– Jag är mest led­sen att jag in­te kan va­ra med på plan för att hjäl­pa la­get i de vik­ti­ga mat­cher vi har fram­för oss. Men la­get är bra även ut­an mig, sä­ger Jo­hans­son till FCK:S hem­si­da.

Bild: PET­TER ARVIDSON

LÅNG FRÅNVARO. Erik Jo­hans­son är kors­bands­ska­dad är lä­ra mis­sa res­ten av sä­song­en med sitt FC Kö­pen­hamn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.