Klas­sis­ka öl­sor­ter­na har åter­upp­stått

Se fler bil­der på hn.se

Hallands Nyheter - - Falkenberg - Ma­til­da.carlstrom@hn.se

Det vim­la­de av folk med glas i hän­der­na när förs­ta da­gen av Öl & Whis­key­mäs­san i Falk­hal­len drog i gång p å fre­dags­kväl­len.

Längst in i lo­ka­len stod Ro­bert Ols­son från det hal­länds­ka By­a­re­går­dens Brygg­hus ut­an­för Var­berg.

– Det är ro­ligt att få träf­fa al­la som bryg­ger öl, och att vå­ra kun­der får träf­fa oss, sä­ger han me­dan han tap­par upp öl på lö­pan­de band till törs­ti­ga be­sö­ka­re.

Årets mäs­sa har ett bred­dat sor­ti­ment jäm­fört med ti­di­ga­re år. För att loc­ka fler mål­grup­per har man ut­ö­kat ut­bu­det av vin, rom och de­li­ka­tes­ser. Men ölen står sig fort­fa­ran­de starkt som hu­vud­num­mer.

– Förr om åren var det whis­key som var mest pop­pis, men på se­na­re år har ju mi­kro­bryggt öl plop­pat upp som ba­ra den, sä­ger Fredrik Carls­son från FC Vin & Event till­sam­mans med Fredrik Alm­ryd står bakom ar­range­mang­et.

FREDRIK CARLS­SON MÄR­KER även att de klas­sis­ka öl­sor­ter­na åter­upp­stått ef­ter en pe­ri­od av vild ex­pe­ri­ment­lus­ta bland mi­kro­bryg­ge­ri­er­na.

– Ett tag skul­le al­la ex­pe­ri­men­te­ra med oli­ka kons­ti­ga sor­ter. Det gör man fort­fa­ran­de och det är kul, men många går även till­ba­ka till de klas­sis­ka sma­ker­na, sä­ger han. Kom­mer in­te öltren­den att nå sin pe­ak snart?

– Det gör den nog, men in­te än­nu. Bå­de mat och dryck blir ba­ra mer och mer po­pu­lärt. Folk vill ve­ta vad de dric­ker och äter, sä­ger Fredrik Carls­son.

I år la­des mäs­san fy­ra vec­kor se­na­re än van­ligt. Nå­got Fredrik Carls­son tror bi­drar till fler be­sö­ka­re.

– Det är många fler här re­dan nu. Vårt ti­di­ga­re re­kord är 2 500, och det tror jag att vi kom­mer slå i år, sä­ger han.

En som hjälp­te till att bi­dra till be­söks­sta­tisti­ken var Mat­ti­as Zi­es­sow. Han har va­rit på mäs­san al­la år se­dan den drog igång för fem år se­dan, och för ho­nom är det ro­men som loc­kar. – Jag gil­lar att den har li­te söt­ma och man kan avnju­ta den med en ci­garr och li­te cho­klad. Det är ren njutning, sä­ger han och sip­par på ett glas rom vid Ho­tell Ha­van­nas rom­mon­ter.

LOT­TA LIN­DÉN OCH Rasmus Lin­dén, mor och son, var ock­så där för att provsma­ka på rus­dryc­ker.

– Det är kul att det finns så många oli­ka sor­ter och att få pro­va al­la, sä­ger Rasmus.

MA­TIL­DA CARLSTRÖM

Bil­der: MA­TIL­DA CARLSTRÖM

RÄTT I TI­DEN. Mi­kro­bryg­ge­ritren­den ver­kar va­ra här för att stan­na. Ro­bert Ols­son från det hal­länds­ka mi­kro­bryg­ge­ri­et By­a­re­går­dens Brygg­hus ha­de fullt upp med öl­tap­pen he­la kväl­len.

VINPROVNING. Can­di Jen­nings från dryc­kes­saj­ten Folk & Folk vi­sa­de upp sitt vin­sor­ti­ment och bjöd på ”di­gi­tal vinprovning” med surf­plat­ta som gui­de.

AL­LA VÄGAR BÄR TILL ROM. Åt­minsto­ne för Mat­ti­as Zi­es­sow som loc­ka­des till mäs­san för ro­mens skull. ”Det är ren njutning”, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.