NYA GRANNAR

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

Skogs­torp 3:64, Vall­mo­vä­gen 37, Fal­ken­berg. Säl­ja­re: Som­lak Sli­sa Je­ra­se­ath. Kö­pa­re: Sup­hap­han Je­ra­se­ath. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 799 000 (2015) kro­nor.

Olym­pen 21, Söd­ra Ban­vä­gen 8, Fal­ken­berg. Säl­ja­re: Be­ver­ly Ul­la Eli­sa­beth Jon­son. Kö­pa­re: Li­na Maria Hansson. Kö­pe­sum­ma: 2 400 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 912 000 (2015) kro­nor.

Långa­ve­ka 6:1, Långa­ve­ka 114, Glom­men. Säl­ja­re: Johan An­ders To­mas Nils­son. Kö­pa­re: Per Mikael Stahle och Emma Elisabet Gustavs­son. Kö­pe­sum­ma: 910 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 480 000 (2015) kro­nor.

Skrea 9:114, Hil­dings Väg 2, Fal­ken­berg. Säl­ja­re: OBOS Mark AB. Kö­pa­re: Björn Johan Ei­nars­son och An­ne Beth El­tun. Kö­pe­sum­ma: 835 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: Re­do­vi­sas ej

Ul­la­red 3:81, Tall­vä­gen 7A, Ul­la­red (fle­ra adres­ser finns). Säl­ja­re: Sven Ber­til Ber­tils­son. Kö­pa­re: Claes Henrik Ber­tils­son. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 935 000 (2015) kro­nor.

Skrea 3:6, Skrea Sta­tions­väg 3, Fal­ken­berg. Säl­ja­re: Johan Fol­ke Öh­mans döds­bo. Kö­pa­re: Åsa Eli­sa­beth Pauls­son och Pär Fred­rik Torg­ny Pauls­son. Kö­pe­sum­ma: 940 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 70 000 (2013) kro­nor.

Fog­den 6, Grå­stens­vä­gen 20, Fal­ken­berg. Säl­ja­re: Al­var Er­ling Nils­son. Kö­pa­re: Ag­ne­ta Bir­git­ta Ja­kobs­son och Bo Er­ling Ingvar Nils­son. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 422 000 (2015) kro­nor.

Tö­ringe 11:1, Tö­ringe Lil­la Äran 405, Fal­ken­berg. Säl­ja­re: Karl Jesper Öst­man och An­na So­fia Öst­man. Kö­pa­re: Karl Jesper Öst­man. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 113 000 (2015) kro­nor.

Tr­ö­inge 6:40, Skärs­li­dar­na 127, Fal­ken­berg. Säl­ja­re: Gert Erik Karls­son. Kö­pa­re: Gert Erik Karls­sons döds­bo. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 916 000 (2015) kro­nor.

Chauf­fö­ren 39, Ser­vice­vä­gen 19G, Fal­ken­berg. Säl­ja­re: Di­na Ku­bik AB. Kö­pa­re: Karl Mikael Jo­nas­son. Kö­pe­sum­ma: 393 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 10 000 (2013) kro­nor.

Skrea 7:141. Säl­ja­re: Ör­jan Alf Joakim Christof­fers­son. Kö­pa­re: Sig­ge Karl Si­mon Klé­en. Kö­pe­sum­ma: 1 395 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: Re­do­vi­sas ej – En cen­tral fri­tids­gård. Det finns ing­en­stans för ung­ar­na att va­ra. – En fes­ti­val på fre­dag och lör­dag där man kan lyss­na på mu­sik, dansa och um­gås.

Adam Öqvist, ar­bets­sö­kan­de. – Det finns ingen­ting för ung­do­mar. En fri­tids­gård för äld­re som är över 18 ha­de va­rit bra. För­ut fanns Lax­da­ta. Det var per­fekt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.