Pas­ta­snäc­kor med sal­vi­akryd­dad pum­pa­puré

Hallands Nyheter - - Resor -

4 PERS

400 g sto­ra pas­ta­snäc­kor el­ler 20 st XXL

1 li­ten but­ter­nut­pum­pa oliv­ol­ja salt, pep­par mald mus­kot 2 msk osal­tat smör 1 fin­hac­kad scha­lot­ten­lök 2 vit­löks­klyf­tor 1 tsk tor­kad sal­via ½ dl ma­scar­po­ne­ost 1 dl ny­ri­ven par­me­sa­nost

Be­cha­mel:

2 matske­dar smör 2 matske­dar mjöl 5 dl mjölk ½ tsk mald mus­kot salt och pep­par ef­ter smak

Top­ping:

1 dl ny­ri­ven par­me­sa­nost 1 moz­za­rel­la­ost 10–15 färs­ka sal­vi­ab­lad Gör så här: Värm ug­nen till 200 gra­der. Ska­la, gröp ur och skär pum­pan i sto­ra bi­tar. Lägg på en bak­plåt till­sam­mans med två oska­la­de vit­löks­klyf­tor. Strö över salt, pep­par, mus­kot och oliv­ol­ja. Rör om så allt blan­das. Ros­ta i cir­ka 30 mi­nu­ter. Ta ut plå­ten. Ploc­ka ur vit­löks­klyf­tor­na. Ko­ka pas­tan en­ligt an­vis­ning­ar­na på för­pack­ning­en. Smält smör i en stor ka­strull, till­sätt scha­lot­ten­lök och fräs pre­cis tills den bör­jar få färg. Häll i pum­pa­bi­tar­na och låt dem sam­sas med lö­ken ett par mi­nu­ter. Lägg se­dan lö­ken och pum­pa­bi­tar­na i en mat­be­re­da­re el­ler i en skål, om du an­vän­der mix­erstav. Kläm ut in­ne­hål­let i vit­löks­klyf­tor­na. Kör tills det blir en slät puré. Blan­da i ma­scar­po­ne och par­me­san. Till­sätt sal­via och sma­ka av med salt och pep­par. Be­cha­mel: Fräs smör i en ka­strull el­ler sau­teuse, blan­da i mjöl och vis­pa tills det bör­jar dof­ta li­te nöt­ak­tigt. Till­sätt mjöl­ken, li­te i ta­get, och vis­pa tills så­sen bör­jar tjock­na. Blan­da i mus­kot och sma­ka av med salt och pep­par. Ta av ka­strul­len från vär­men och rör i par­me­sa­nost. An­vän­der man jät­testo­ra pas­ta­snäc­kor ska pum­pa­purén sprit­sas i ska­len som se­dan läggs i en smord form. Den mind­re pas­ta­mo­del­len hälls ba­ra i en form och se­dan sprit­sar man top­par av purén ovan­på snäc­kor­na. Häll be­cha­melså­sen över, strö över ri­ven par­me­san och moz­za­rel­la som ri­vits i bi­tar. Av­slu­ta med att lägga på färs­ka sal­vi­ab­lad. Ba­ka mitt i ug­nen i cir­ka 25 mi­nu­ter el­ler tills gra­täng­en fått fin färg och os­ten bubb­lar. Ser­ve­ra och ät på en gång!

Bråt­tomka­ka

2,5 dl raps­ol­ja 2 ägg 1 tsk va­nilj­soc­ker 2,5 dl mjölk 1 dl soc­ker 7 dl mjöl 3 tsk bak­pul­ver ½ tsk salt 1 dl farin­soc­ker (el­ler rå­r­ör­soc­ker) 1 msk ka­nel 25 g smält smör Gör så här: Sätt ug­nen på 175 gra­der. Rör ihop ol­ja, ägg, va­nilj­soc­ker och mjölk i en stor skål. I en an­nan blan­dar du al­la tor­ra in­gre­di­en­ser. Gör det­sam­ma med fa­rin och ka­nel. Rör ihop mjöl­bland­ning­en med äggsme­ten tills det blir all­de­les slätt. Häll i en smord och brö­ad lång­pan­na, 30x25 cm ung­e­fär. Strö hälf­ten av ka­nel­bland­ning­en ovan­på. Bred på res­ten av sme­ten och för­de­la res­ten av ka­nel- och soc­ker­bland­ning­en över. Häll till sist över det smäl­ta smö­ret. Ba­ka mitt i ug­nen i cir­ka 25 mi­nu­ter el­ler tills prov­stic­kan blir torr.

BEIGE. Bråt­tomka­kan är ing­en man pre­cis vän­der sig om ef­ter på ga­tan, men den är jät­te­god till ef­ter­mid­dag­s­kaf­fet.

HÖSTMAT. Pum­pa­purén sprit­sas i sto­ra top­par ovan­på pas­tan in­nan man häl­ler på be­cha­mel och ost.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.