Dubbla fram­gång­ar för Lars­son i Linz

Hallands Nyheter - - Sport -

TENNIS: Först vann Johanna Lars­son i sing­el och tog en kvarts­fi­nal­plats i Linz Wta-tur­ne­ring. Ett par tim­mar se­na­re gick den svens­ka ten­nisstjär­nan till se­mi­fi­nal i dub­bel­tur­ne­ring­en.

Lars­son och ne­der­länds­kan Ki­ki. Ber­tens är re­ge­ran­de dub­bel­mäs­ta­re i den ös­ter­ri­kis­ka tur­ne­ring­en. I kvarts­fi­na­len slog de den svens­ka dub­bel­spe­ci­a­lis­ten Cor­ne­lia Lis­ter, i par med ar­gen­tins­kan Maria Iri­goyen, med 6–1, 6–2.

Mat­chen var över på 58 mi­nu­ter. I se­mi­fi­na­len ställs första­see­da­de Lars­son och Ber­tens mot ame­ri­kans­kan Ni­co­le Me­li­char och brit­tis­kan An­na Smith.

Linz är en av Lars­sons fa­vo­rittur­ne­ring­ar. Hon var i se­mi­fi­nal i sing­el 2015.

– Den här ba­nan pas­sar mig bra, den är lång­sam och det är per­fekt för mig, sa­de Lars­son, ef­ter tors­da­gens seger i sing­el, till Eu­rosport.

Hon vann en­kelt över ame­ri­kans­kan Var­va­ra Lipchen­ko med 6–2, 6–3 i and­ra om­gång­en.

Den nu 89-ran­ka­de svens­kan be­höv­de in­te mer än en tim­me och 17 mi­nu­ter för att be­seg­ra den 60-ran­ka­de ame­ri­kans­kan.

– Jag spe­la­de bra i dag, spe­ci­ellt i förs­ta set då jag var väl­digt ag­gres­siv, sa­de Lars­son.

I kvarts­fi­na­len, den fjär­de för året, ställs Lars­son mot Vik­to­ri­ja Go­lu­bic, Schweiz.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.