Flyg­plat­ser i var­je stad

Hallands Nyheter - - Ordet är fritt -

SAM­HÄL­LE. Vi tyc­ker att det bor­de fin­nas flyg­plat­ser i var­je stad. Vi har tänkt på att det vo­re bra när det blir strul med väs­kor el­ler an­nat.

Man har flyg­plat­sen på nä­ra håll. Man spa­rar bå­de tid och peng­ar, det blir ock­så bil­li­ga­re ef­tersom man slip­per kö­ra med bi­len el­ler kö­pa tåg­bil­jett.

Det vo­re bätt­re med en flyg­plats i var­je stad. Jes­si­ca Sae-cheng och

Jo­han Jaens­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.