Tul­pa­ner i tu­sen­tal

Hallands Nyheter - - Ordet är fritt -

VAR­BERG. Nu kan man gå om­kring och ba­ra nju­ta av de tu­sen­tals tul­pa­ner som är plan­te­ra­de li­te varstans i sta­den. Ett stort tack ock­så för den fan­tas­tis­ka par­ken, mel­lan Ring­vä­gen och Dans­ka vägen. Tack ock­så för att den sto­ra an­skräm­li­ga skyl­ten som stod där snabbt för­svann. Stäng av te­le­fo­ner­na

och njut

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.