In­brott i bu­tik post­pa­ket stul­na

Hallands Nyheter - - Varberg -

TRÄSLÖVSLÄGE: Nat­ten till tors­da­gen kros­sa­de nå­gon en ru­ta på Ica i Träslövsläge. Väk­ta­re upp­täck­te in­brot­tet vid 02.40 nat­ten till tors­da­gen. Nå­gon ha­de ta­git sig in i bu­ti­ken ge­nom att kros­sa en ru­ta.

En­ligt po­li­sen har tju­ven / tju­var­na stu­lit post­pa­ket ur för­bu­ti­ken.

– Det har till­gri­pits post­pa­ket men ex­akt vär­de vet vi in­te ef­tersom vi in­te vet vad som fanns in­u­ti, sä­ger Fred­rik Asp, sta­tions­be­fäl på po­li­sen i Var­berg.

I nu­lä­get finns ing­en gär­nings­man gri­pen. Po­li­sen har häm­tat in över­vak­nings­film i sam­band med hän­del­sen som de ska tit­ta vi­da­re på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.